Reinfeldts rätta ansikte – orättvisans ansikte

 

Reinfeldts högerregering har infört nya och hårdare regler för att kunna få sjukersättning. Efter ett halvårs sjukskrivning räknas man inte som sjuk längre utan tvingas som ”arbetslös” att söka nytt jobb på hela arbetsmarknaden i landet.

 

Har man p.g.a. sjukdom tvingats gå ner på deltid på sitt gamla jobb tvingas man nu säga upp sig och istället söka andra jobb som man ev. skulle kunna ta på heltid. Tusentals har att drabbats efter att reglerna infördes vid årsskiftet.

 

I massmedia har det rapporterats att svårt cancersjuka blir av med sin sjukpenning och istället tvingas att söka sig ut på arbetsmarknaden.

 

Arbetslösheten idag är upp mot 10 %, bland ungdomar upp mot 30 % . Det går ofta 100-tals sökande på varje ledig tjänst. Det råder massarbetslöshet i alliansregeringens Sverige.

 

Möjligheterna för en svårt sjuk att få nytt jobb är det närmaste obefintlig. Det återstår för vederbörande att söka försörjningsstöd (socialhjälp) från kommunen för att få ekonomin att gå ihop.

 

Det är en cynisk och omänsklig politik som högerregeringen idag bedriver mot de sjuka och arbetslösa; de som idag har det som allra svårast.

 

Däremot har man genomfört skattesänkningar för de rika och välbeställda. Fastighetsskatten har sänkts rejält i rika kommuner som Danderyd, Täby och Vellinge. Förmögenhetsskatten har avskaffats helt.

 

Reinfeldt må se snäll ut i TV-rutan, men det är ingenting man ska låta lura sig av. Det är denne statsminister som är ytterst ansvarig för den brutala politik mot de sjuka och utsatta som förs i Sverige idag. I behandlingen av de svårt sjuka visar han sitt rätta ansikte – högerns och orättvisans ansikte.

 

Thomas Erixzon

SAFE-medlem, Nässjö.