Är Jan Björklund behörig?

 

Är Jan Björklund behörig? Givetvis är Björklund behörig, för politiker behöver ju ingen formell utbildning.

 

När vår skolminister jämställer obehörig med utbildad då är han fel ute.

 

Många obehöriga lärare är välutbildade, mens kan den formella kunskapen. Dessa obehöriga lärare blir med Björklunds prat närmast att likna vid helt okunniga.

 

Jag tycker naturligtvis att lärare i största möjliga mån ska vara behöriga, men det får vara måtta på vad en minister säger.

 

Bernt Hultberg, skolpolitiker, Nässjö.