Rösta bort högerregeringen!

 

Trots allt prat från högern om ”arbetslinjen” så är Sverige är fortfarande ett land med massarbetslöshet. Bortåt 10 % går utan jobb. Bland ungdomarna är arbetslösheten så hög som 25 – 30 %. ”Utanförskapet” har ökat i landet. Högerregeringens s.k. ”jobbpolitik” är ett totalt misslyckande!

 

Det är de rika har tjänat mest på regeringens stora skattesänkningar och att förmögenhetsskatten har avskaffats helt. Det var ägarna till lyxvillor i Djursholm, Vellinge, Danderyd och liknande orter som tjänade på omläggningen av fastighetsskatt till en kommunal avgift.

 

A-kassan har höjts kraftigt – och allra mest för löntagare inom de branscher som har högst arbetslöshet. Detta har drabbat många lågavlönade, och gjort att många har lämnat facket. Detta har försvagat löntagarnas ställning på arbetsmarknaden.

 

Sjukförsäkring och pensioner har försämrats. Långtidssjuka med bl.a. cancer och allvarliga hjärtproblem har efter att maxtiden för sjukskrivning gått ut tvingats gå till arbetsförmedlingen och söka jobb. Utan vare sig jobb, sjukersättning och a-kassa har många tvingats söka försörjningsstöd av kommunerna.

 

Det är en cynisk och omänsklig politik som högerregeringen idag bedriver mot de sjuka och arbetslösa; de som idag har det som allra svårast.

 

Reinfeldt må se snäll ut i TV-rutan, men det är ingenting man ska låta lura sig av. Det är denne statsminister som är ytterst ansvarig för den brutala politik mot de sjuka och utsatta som förs i Sverige idag. I behandlingen av de svårt sjuka visar han sitt rätta ansikte – högerns och orättvisans ansikte.

 

Klyftorna har under dessa år ökat i det svenska samhället – de rika har blivit rikare och de sjuka och arbetslösa har blivit fattigare.

 

Därför är det viktigt att det blir regeringsskifte nu i höst. Annars riskerar vi att få ett allt orättvisare Sverige där sjuka, pensionärer och arbetslösa får det allt sämre medan överklassen kan fortsätta leva lyxliv med sina bonusavtal, miljonfallskärmar och feta löner – och till allt lägre skatter.

 

Det är därför hög tid att rösta bort Reinfeldt och hela hans högerregering!

 

Thomas Erixzon

SAFE-medlem, Nässjö.