Bussarna behövs på Stortorget i Nässjö!

 

Det har presenterats en ”vision”, framtagen av kommunala tjänstemän, över stadskärnan i Nässjö. I denna vision finns bl.a. förslag om att flytta uppställningsplatsen för de lokala bussarna från Stortorget till ett område något 100-tal meter norr om järnvägsstationen. Lokalbussarna får en enkel hållplats på Stortorget utanför Swedbanks lokaler. Skillnaden mot nu är att bussarna bara kommer att stanna där för av- och påstigning. Regionbussarna hållplats vid Storget föreslås helt försvinna.

 

Detta är en stor omställning av Nässjös lokaltrafik; lokalbussarna har utgått från Stortorget i snart 100 år. Det kan innebära en avsevärd försämring för de som åker med lokaltrafiken.

 

De som främst använder lokalbussarna är pensionärer. De åker till centrum för att handla på torget, handla på Konsum, gå till apoteket eller biblioteket, besöka någon av bankerna kring Stortorget.

 

Det är viktigt att de har nära till bussarna och att de kan gå in och vänta i bussen; inte stå ute på en ofta kall och blåsig hållplats. För den som är ung och frisk är det förvisso inte så långt till stationen, men för den med rollator och som har svårt att gå är några hundra meters extra gångväg en lång sträcka.

 

Allvarligt är också att regionbussarna inte längre föreslås stanna vid Stortorget, För den som har handlat mycket av torgknallarna eller på Konsum kan det bli jobbigt att ta sig ända ner till stationsområdet för att gå på bussen till Bodafors, Malmbäck, etc. Dessa bussar står uppställda en bra bit från stationsbyggnaden.

 

Den framtagna ”visionen” kommer att gå ut på remiss till föreningar och organisationer i kommunen. Alla kommuninvånare har möjlighet att lufta sina åsikter om planerna. Det är då bra att så många som möjligt tycker till.

 

Det är särskilt viktigt att de som nyttjar kollektivtrafiken framför sina synpunkter och att gör sina röster hörda. Detta gäller även handikapp- och pensionärsorganisationerna i kommunen. Lika viktigt är det att de – oftast bilburna - tjänstemän och politiker som utreder och beslutar i frågan lyssnar och tar tillvara på de synpunkter som framförs.

 

Det finns förvisso en hel del bra förslag i planerna om Nässjös centrum. Men det finns också brister och dessa behöver kritiskt granskas och diskuteras innan planerna sätts i verket.

 

Thomas Erixzon, Bernt Hultberg, Nässjö.