De rikas parti.

 

Moderaterna har tidigare kallat sig Allmänna Valmansförbundet och Högerpartiet. Ända sedan Allmänna Valmansförbundet bildades 1904 har partiet varit en organisation för att ta tillvara de rikas och besuttnas särintressen i samhället.

 

Högern kämpade i flera år mot en allmän rösträttsreform och demokratins införande i Sverige. Man arbetade emot införande av 8 timmars arbetsdag, mot införande av lagstadgad semester, mot folkpensionen och ATP, mot allmän sjukförsäkring, mot medbestämmandelagen (MBL) och lagen om anställningsskydd (LAS), m.m.

 

Moderaterna är fortfarande i högsta grad de rikas parti - det har inte förändrats sedan Fredrik Reinfeldt kom till makten. Detta syns inte minst genom den politik som partiet har fört i regeringsställning de senaste fyra åren.

 

De skattesänkningar på bortåt 100 miljarder som genomförts har mest gynnat de redan välbeställda i samhället. Samma sak med avskaffandet av fastighets-skatten; de som fick villaskatten mest sänkt var de med stora lyxvillor boende i Vellinge, Djursholm, Täby m.fl. moderatstyrda kommuner. Villaägarna i Nässjö och andra städer ute i landet fick däremot sin villaskatt i stort sett oförändrad – på sina håll t.o.m. höjd. Vilka som tjänat mest på avskaffandet av förmögenhetsskatten säger sig självt.

 

De som däremot har drabbats hårt av moderaternas politik är landets låginkomsttagare – de sjuka, de handikappade, de äldre och de arbetslösa. De har inte fått något ”jobbskatteavdrag”. Sjukersättning, arbetslöshetsersättning och pensioner har sänkts, medan avgiften till a-kassan har höjts drastiskt – särskilt i yrken med hög arbetslöshet. 

 

Moderaternas politik står alltså inte för något som helst ”allmänintresse” – partiets politik gynnar konsekvent de välbärgades och rikas särintressen. Det är bara att ta del av vad moderaterna har genomfört i sin politik de senaste åren för att konstatera att så är fallet!

 

Thomas Erixzon

SAFE-medlem, Nässjö