S har redan förnyats.

Kort version.

 

Det talas om att socialdemokraterna behöver ”förnyas”. Då menas för det mesta en anpassning högerut. Men S har under de senaste 20 åren har förnyats högst påtagligt. Socialdemokraternas politik av idag ligger långt till höger om den som fördes av partiet då man hade stöd av över 40 % av väljarna.

 

Den socialdemokratiska kanslihushögern drev på 80-talet bl.a. igenom avregleringen av bankernas verksamhet och av valutahandeln. Kring 1990 kom den stora skatteomläggningen i samarbete med Folkpartiet. Då övergavs i stort ”skatt efter bärkraft” som princip.

 

Våren 1991 övergav man full sysselsättning som huvudmål för den ekonomiska politiken. Låg inflation var det viktigaste, arbetslösheten fick anpassas därefter.

Detta var en del av anpassningen till EU-medlemskapet. Statsminister Ingvar Carlsson lämnade in ansökan 1991, utan att frågan hade beslutats på någon socialdemokratisk partikongress.

 

Under Görans Perssons första tid som statsminister skrotade man ATP – pensionssystemet som var juvelen i den socialdemokratiska kronan. Pensionerna försämrades nu och gjorde avhängiga utvecklingen på börserna.

 

Riksdagens budgetsystem gjordes om genom att budgettak för flera år framåt infördes. Med nya regler blev det inte längre möjligt att rösta om enskilda förslag i statsbudgeten. Detta blev lättare att genomdriva nedskärningar i välfärden.

 

Elmarknaden avreglerades, Telia såldes ut, arvskatten avskaffades, skatterna sänktes med flera tiotals miljarder. Välfärden urholkades och klyftorna ökade. Massarbetslösheten på flera hundratusentals människor bestod.

 

Förnyelsen och anpassningen högerut har alltså redan skett, det är inte att undra på att socialdemokraterna är vilsna. För när såg vi en socialdemokratisk affisch med ”Ökad jämlikhet” senast? När talade man om full sysselsättning och verkligen menade det?

 

Socialdemokraterna har under de senaste 20-30 åren minskat från ett parti med ca 45 % av väljarkåren till dagens drygt 30 %. Utvecklingen är likartad för de socialdemokratiska partierna i hela Europa. Det borde vara dags att återvända till rötterna igen; till försvar av jämlikhet, solidaritet och ett välfärdssamhälle som inte lämnar någon utanför.

 

Thomas Erixzon, Nässjö