Klichéer då och nu.

 

Kliché var ett ord som var bland de första jag lärde mig när jag 1952 började som typograflärling och som maskinsättare vid dåvarande Nässjö-Tryckeriet i Nässjö, numera ägt av Herenco press AB. Bokstäver och ord bildades av smält bly i slamrande sättmaskiner som man nu bara kan se på museer.

 

Foton och teckningar överfördes till en kliché, en plåt som oftast var av zink. Kliché återgav bilden med hjälp av små, små punkter. Ju större punkter desto svartare blev bilden. På det viset kunde man återskapa foton via ett så kallat raster.

 

Det betyder dock inte att ordet kliché är glömt idag. Tvärtom. Ordet har kommit åter om än i annan betydelse.

 

Ju intensivare den offentliga debatten idag är desto högre gapas de overkliga klichérna ut i politiken.

 

Bernt Hultberg,

pensionär, Nässjö.