Bra med omsorg i kommunal regi.

 

SAFE gick till val på att vi vill driva en bra verksamhet i kommunal regi. I budgetomröstningen lade vi därför ett förslag om att fortsätta bedriva nuvarande omsorgsverksamhet i kommunal regi.
 
SAFE var det enda parti som ställde sig bakom detta förslag när det blev omröstning. I debatten företrädde dock även (S) och (V) denna ståndpunkt, vilket glädjer mig. 
 
(M) och (KD) driver frågan om att privatisera hårt och under förra mandatperioden ställde sig även (C) och (FP) bakom förslag om stora privatiseringar av omsorgsverksamheten när de var i opposition. Det är viktigt att (S) och (V) - som samarbeter med (C) och (FP) i vår kommun efter valet - verkligen står emot förslagen om privatisering inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade.
 
Uno Kenstam, SAFE, Nässjö