"Hej ”Fortfarande Safe-medlem

 

Du känner ju till alla förhållanden och processer. Därför är det synd att du utelämnar väsentliga delar i din insändare, men jag utgår från att detta är en ren lapsus.

 

Det extra medlemsmötet i oktober förra året beslutade att partiet skulle ha en lista för partiet i valet 2010. Förslaget om två listor röstades ner. Medlemsmötet sade även nej till medlemsomröstning om antalet listor i valet. Det är utifrån detta som valberedningen utför sitt uppdrag. Slutligen är det vårt årsmöte i slutet av mars som tar ställning till resultatet.

 

Safes styrelse – där för övrigt Bernt Hultberg är ledamot – kan inte överpröva medlemsmötets beslut. Det kan bara ett nytt medlemsmöte, till exempel årsmötet, göra.

 

Uno Kenstam, Också fortfarande Safe-medlem, Nässjö"