Livshjälp istället för dödshjälp.

 

Aktiv dödshjälp är en fråga som på djupet berör funktionshindrade människors rätt till liv, rätt att erhålla livsnödvändig behandling och rätt till livshjälp. Jag tar avstånd från varje förslag som öppnar möjligheten till godkännande av aktiv dödshjälp.

 

Bakom kravet på aktiv dödshjälp ligger ofta tanken, att det innebär en katastrof och innebär ett omänskligt lidande att få en nedsatt funktionsförmåga,

 

Redan idag möter vi många äldre människor som inte vågar uppsöka sjukvården. Dödshjälp godkänner synen, att det är friskt med unga, starka och friska som är det ”naturliga” livet och förstärker föraktet för ”svaghet”.

 

Legalisering av aktiv dödshjälp hotar principen om alla människors lika värde. Läkarnas uppgift är att bota, lindra och trösta, inte att döda. Livet är okränkbart. Ett godkännande av aktiv dödshjälp urholkar förtroendet för vården.

 

Vård och omsorg om äldre personer med funktionshinder liksom vården i livets slutskede måste få kosta.  Detta om något måste tillhöra välfärden och vara en av dess viktigaste hörnstenar. Möjligheten för en döende patient att säga nej till livsuppehållande behandling är tillåtet idag.

 

Bernt Hultberg, DHR-medlem, pensionär, Nässjö.