Mäktigare än makten

 

Vad är makt? Makt är att mästra sin omgivning, att få den att marschera ett två, ett två, ett två.

 

Är du en maktmänniska? Är jag? Den som vilar tryggt i sig själv har inget behov att mästra andra. Maktmänniskor har svag självkänsla. De behöver bekräftelse på att de är sedda. På att de överhuvudtaget finns.

 

Maktmänniskor kan leda små och stora partier, företag och nationer. Maktmänniskan är hästen som drar plogen på åkern. Ge honom plogen på åkern. Ge honom rikligt med hö och havre och han är nöjd, men ge honom inte tömmarna.

 

Vem kan hindra maktmänniskan att ta tömmarna? Vem kan hålla makten i schack? Vem är mäktigare än makten? Det är vi alla, vi de många. Om vi håller ihop mot dem som använder en härskarteknik.

 

Bernt Hultberg, kommunpolitiker, pensionär.