Vad säger Maria Larsson?

 

Vi fick i ett TV-program veta att privata äldreomsorgs- och vårdföretag som finansieras av svenska kommuner och landsting för ut sina stora vinster till andra länder och där betalar skatt.

 

Det är vi skattebetalare som finansierar de privata vårdbolagen.

 

De företag som nämndes var Attendo, Carema och Aleris. Sammanlagt uppgavs dessa tre företag svara för hälften av den privata äldre- och vårdomsorgen i Sverige.

 

Vinsten för 2007 uppgavs till 2,6 miljarder kronor som förts över till Jersey utan att beskattas i Sverige.

 

En representant från skattemyndigheten bekräftade detta i kalla Fakta.

 

Hur läge har denna organiserade form av skatteflykt pågått? Vad säger kommun- och landstingspolitikerna om detta? Vad säger äldre- och folkhälsominister Maria Larsson?

 

Dessa tre privata vårdföretag har principen att minska antalet vårdanställda, det är personalen som kostar pengar.

 

Vad gör länsstyrelsen tillsynsorgan för äldreomsorgen? Tänker regeringen vidta åtgärder som förhindrar denna skatteflykt? I så fall när?

 

Bernt Hultberg, kommunfullmäktigeledamot, Nässjö.