Vi måste ut ur EU för att återskapa ett jämlikt samhälle.

 

Nej, det är ingen högkonjunktur för viktiga begrepp inom arbetarrörelsen, som Jämlikhet och Solidaritet. Ibland kan man få för sig att orden helt har försvunnit ur det svenska språket.

 

Så jag tittade i min gamla ordbok från 1986 och där fanns orden i varje fall med.

Jämlikhet -en, (substantiv) det att varje person anses vara lika mycket värd som varje annan (i politiskt och vanligen även i ekonomiskt avseende).

 

Solidaritet, -en, (substantiv) 1. Känsla av samhörighet med och beredvillighet att stödja och hjälpa andra människor, särskilt sådana som tillhör den egna gruppen (klassen). (sammanhållning) – predika solidaritet med de utsatta.

 

Det är inga massor som går i arbetarrörelsens demonstrationståg numera. Detta trots att arbetslösheten är mer omfattande nu än på länge, nyfattigdomen breder ut sig och många lågpensionärer har det riktigt eländigt.

 

Det finns naturligtvis en massa skäl till att det blivit så här. De förtroendevaldas otillräcklighet och oförmåga att engagera massorna, tidens dekadens, folks rädsla att ”sticka ut”, misstron mot politiken i stort. Men viktigast och allvarligast är nog EU-medlemskapet och EU-systemet.

 

 Jag menar: All erfarenhet visar att det är helt omöjligt att återskapa ett jämlikt och solidariskt välfärdssamhälle, om vi inte nu eller inom en snar framtid lämnar Unionen.

 

 

Pelle Månsson

SAFE-medlem, Nässjö