Nej till ny postlag

 

Den postservice vi har i vårt land idag tar många för given. Men nu tänker man stifta en ny postlag som leder till kraftigt försämrad postservice.

 

Idag sköter Posten Norden, som ägs av svenska och danska staten, den postservice som riksdagen bestämt vi ska ha. Alliansregeringen vill att privata företag ska ta över postutdelningen.

 

Konsekvenserna blir att privata företag kommer att plocka russinen ur kakan och kvar för Posten Norden blir de kostsamma och inte lönsamma delarna. För ingen inbillar mig att privata företag kommer att sköta postutdelningen på landsbygden och allra minst i glesbygden.

 

Det kommer säkert en dag när marknaden inte längre vill upprätthålla en bra postgång för alla i landet och en ny postlag tar oss med jättekliv mot den dagen. Med en ny postlag kan vi glömma att skicka brev som är framme över natten. Säg därför nej till privatisering.

 

Bernt Hultberg, pensionär, Nässjö.