Hellre lite högre skatt!

 

Ju mindre pengar jag betalar i skatt desto mindre blir resurserna till det offentliga.

 

Jag tycker att välfärd – vård, skola och omsorg – ska bedrivas i offentlig regi. Egenavgifter ska vara låga och skatter ska täcka de behov som finns. Den som har råd behöver i och för sig inte bry sig om ifall den behöver hjälp på annat sätt. Denne kan betala sin egenavgift eller köpa sin vård någon annanstans.

 

Ibland behöver vi all hjälp. De flesta av oss kan inte för egna pengar köpa det vi behöver i välfärdsväg. De kanske 300 kronor extra man får betala i skattesänkning räcker inte till för en hygglig välfärd. De flesta av oss är beroende av en högkvalitativ och offentligt finansierad offentlig sektor.

 

Vi får inte skära mer i den offentliga sektorn. Vi måste istället förbättra kvalitén, vi måste hjälpas åt solidariskt.

 

Mot lite högre skatt står orättvisa villkor och sämre kvalitet. Jag vet vad jag väljer.

 

Bernt Hultberg, fullmäktigeledamot, Nässjö.