Ingen anledning att minska statsskulden

 

Officiellt så säljer man ut våra offentliga företag för att betala av på statsskulden. Jag tycker det är en väldigt konstig anledning! Alla länder har ens statsskuld. Det är helt normalt.

 

Dessutom så är Sveriges statsskuld i jämförelse med de flesta andra länder väldigt liten. Sedan 2001 har vi inte ens haft någon nettoskuld. Ändå använder regeringen detta uttjatade argument för att göra sig av med företag som varje år inbringar en offentlig vinst till den offentliga sektorn.

 

Orsaken till den politiska ledningens agerande är ideologin, inte ekonomisk. De har en idé om att staten ska ha så lite påverkan som möjligt, oavsett om det går ut över majoriteten till förmån för en privilegierad elit.

 

Bernt Hultberg,

Medborgare i konungariket Sverige,

Nässjö.