Svar till Miljöpartiet.

 

Vi förstår att Miljöpartiet i Nässjö vill axla en roll som utkik och det är väl jättebra. Saken är bara att som utkik så måste ni vrida på huvudet och inte bara titta åt ett håll, utan ni måste skaffa er överblick. I klartext - har ni inte varit med i processen så förstår vi att det kan vara svårt att ha hela bilden och känna till diskussionerna bakom.

 

De mest ekonomiskt fördelaktiga anbud Nässjö Affärsverk fick in på städningen var ca 50 % billigare. Efter att tekniska servicenämnden gått igenom det hela valdes 30 % besparing som riktpunkt i arbetet. Slutligen hamnade förslaget på en effektivisering/neddragning på ca 14 miljoner kronor, pengar som då kommer att användas inom kommunens övriga verksamheter.

 

När det gäller andelen ekologiska livsmedel så ska vi nå 25 % så fort möjligt. Att vi – liksom många andra kommuner – inte når målet 2010 är att vi startat arbetet litet för sent. Med vår senaste livsmedelsupphandling har vi dock ett bra redskap att nå målet. Vi skulle kunnat sätta målet 25 % 2010 och sedan fått konstatera att vi inte nådde målet. Vi tycker det är bättre att ha en efter vår situation tuff men realistisk målsättning som vi ska kunna överträffa.

 

Vi noterar att Miljöpartiet inte ifrågasätter våra motiv för förändringarna vilket känns bra. Vi välkomnar Miljöpartiet att applådera med oss och så ses vi i utkiken, där vi tittar åt flera håll och inte bara i en riktning.

 

                                                                 Jeanette Söderström (S)

                                                                 Uno Kenstam (Safe)

                                                                 Wiveka Forell-Karlsson (V)