Svar till Ebert Sjöberg SmT 14/7 och 23/7 2010

 

I SAFEs valprogram inför valet 2006 ville vi införa en aktivering på kommunens seniorboenden (särskilda boenden) dit även äldre utanför boendena kunde komma. Detta är genomfört och aktiviteterna är kostnadsfria för deltagarna.
 
Vi hade inga löften om Parkgårdens reception i vårt valprogram för 2006. Icke desto mindre jobbar vi med att hitta en bra och funktionell lösning på detta.
 
Det har under åren varit efter åtskilliga kontakter i frågan med Ebert Sjöberg, så ovanstående är inga nyheter för honom.
 
Receptionen på Parkgården är däremot en punkt i vårt valprogram för 2010.
 
Uno Kenstam, kommunalråd för SAFE, Nässjö