Svar till Urban Persson SmT 9/6 2010.

 

Insändaren ”Inkomsten styr åsikten” (SmT 4/6) handlar inte som Urban påstår om journalistkårens politiska åsikter, utan om att personer med hög inkomst tenderar att gå högerut på den politiska åsiktsskalan. Detta gäller vem som helst – ingalunda bara journalister.

 

I ovan nämnda insändare nämns utöver journalister och ledarskribenter även statsministern, regeringsmedlemmar, börsanalytiker, chefsekonomer och företagsledare. Läs gärna på bättre innan du svarar, Urban.

 

Den undersökning angående journalistkårens politiska åsikter som Urban Persson hänvisar till är inte särskilt aktuell och berör journalistkåren som helhet. I min insändare handlar det dock bara om ”de mest kända journalisterna” – ledarskribenter och politiska kommentatorer på de stora drakarna. Dessa torde ha en betydligt lägre lön än exempelvis en lokalredaktör på SmT.

 

Det är troligt att en hög inkomst också färgar av sig på vederbörandes politiska åsikter och sätt att analysera politik och ekonomi. Detta kan som sagt gälla vem som helst – inte minst de ofta högavlönade experter och ekonomer som släpps fram i media för att uttala sig om t.ex. skatter, offentlig välfärd, valutakurser, euron, bidragssystem, budgetar och nationalekonomi.

 

Det skulle därför vara mycket intressant att i en valrörelse bredvid personens namn i TV-rutan eller tidningsspalten även få ta del av personens inkomst och förmögenhet. Det skulle nog ge alla tittare och läsare en ordentlig aha-upplevelse och något att fundera över när man ska ställning mellan partierna och kandidaterna i valet.

 

 

Thomas Erixzon 

SAFE-medlem, Nässjö.