Svar till Malin Olsson (M) ang. kommunalt stöd till Linneorna.

 

Det finns flera organisationer – Röda Korset, RIA och andra - som gör en stor social insats  frivillig väg. En av dem är Linneorna som arbetar med kvinnojouren i Nässjö på ett mycket bra sätt.

 

Linneorna har tidigare fått bidrag från länsstyrelsen. Det är det slut med nu.

De pengar som länsstyrelsen inte längre skjuter till, finns dock som kommunala medel för de närmaste tre åren. När IFO-nämnden behandlade sin budget i veckan, röstade den röda majoriteten för detta, som i praktiken betyder ett oförändrat samhällsstöd för Kvinnojouren.

 

Samtidigt avstod oppositionen i nämnden från att besluta om budgeten och tänker lämna besked först efter valet!

 

Det av den röda majoriteten beslutade oförändrade bidraget kallar Malin Olsson (m) för att bidraget är ”i det närmaste helt utraderat”!

 

Nu är det i sanning valtider, där temperaturen är hög men tyvärr inte alltid debattnivån.

 

Wille Brüggemann

Ledamot i Individ- och familjeomsorgsnämnden för SAFE, Nässjö