Sverige – ett u-land när det gäller vindkraft.

 

Europeiska vindkraftföreningen EWEA har sammanställt statistik över vindkraftsläget i Europa. Räknat i installerad effekt per 1000 kvadratkilometer ligger Danmark i topp med 74 MW, följt av Tyskland och Holland på 67 respektive 54 MW. Sveriges siffra är endast 2,3 MW trots att vårt land är betydligt mer glesbefolkat. Vi ligger i samma kategori som de mindre länderna i forna östblocket. Varför?

 

Och hur kan man förklara att den högljudda (om än inte representativa) opinionen mot vindkraften i Sverige när våra grannar i söder får stå ut med kanske hundrafalt mer av störningar från vindsnurror?

 

Bernt Hultberg, pensionär, Nässjö.