Interpellation

 

Till

Magnus Palmgren,

ordförande i Fastighets AB Linden

 

 

Sjöbacken.

 

Vid omsorgsnämndens sammanträde den 22 juni 2011 behandlades ärendet om inriktning för omsorgsnämndens boende för äldre och personer med funktionsnedsättningar. Omsorgsnämnden fattade då ett inriktningsbeslut som ledde till en uppsägning av hyreskontraktet med ägaren Fastighets AB Linden avseende boendeenheten Sjöbacken. 

 

Mina frågor är:

 

Hur stora investeringar gjorde Fastighets AB Linden när man omstrukturerade nuvarande Sjöbacken från traditionella lägenheter till omsorgsboende?

 

Om inte omsorgsnämnden i framtiden kommer att använda Sjöbacken till omsorgsboende, vilket användningsområde kan du tänka dig för fastigheten?

 

 

Nässjö den 10 oktober 2011.

 

 

Anders Hansen, SAFE