Motion

Till Nässjö kommunfullmäktige

 

 

Äldres tillgång till organiserad gymnastik och träning.

 

Jönköpings läns landsting och Nässjö kommun har sedan 2001 haft ett samarbete för att bl.a. tillgodose behov av rehabilitering och träning för äldre i såväl eget boende som i särskilt boende. Primärvården och kommunen hade en samverkande organisation och gemensam verksamhetschef för arbetsterapeuter (c:a 6 årsarbetare) och sjukgymnaster (c:a 6 årsarbetare). Tillsammans med kommunens rehabiliteringsassistenter (c:a 6 årsarbetare) utgjorde den gemensamma organisationen en verksamhet som kunde ge äldre möjlighet till både individuell träning och gruppgymnastik i alla kommundelar.

 

Ambitionen med den samverkande rehabiliteringsorganisationen var att förebygga behovet av ökade hjälpinsatser och nedsatt aktivitetsförmåga samt förbättra och kompensera redan nedsatt förmåga.

 

I samband med att landstinget genomförde vårdvalet inom primärvården 2010 bröt sig landstinget ur den gemensamma rehabiliteringsverksamheter. Därmed försämrades möjligheten för äldre med eget boende som har hjälp av kommunens olika hemtjänstområden och som har behov av träning individuellt eller i grupp.

 

Det finns idag äldre med eget boende som efterfrågar och behöver träning individuellt eller i grupp. Det finns också lämpliga lokaler och utrustning för denna träning i Nässjö, Anneberg, Bodafors, Forserum och Malmbäck.

 

Därför föreslår SAFE att:

Äldre med eget boende som har hjälp av kommunens olika hemtjänstområden och som har behov av träning, ges denna möjlighet individuellt eller i grupp.

 

Nässjö den 17/4 2011.

 

 

 

Anders Hansen, SAFE