Interpellation

 

Kommunstyrelsens ordförande Bo Zander

 

 

Överföring av verksamhet från tekniska serviceförvaltningen till Nässjö Affärsverk AB

 

För 4 år sedan fördes utförandet av gata/parkverksamheten över till Nässjö Affärsverk AB från tekniska serviceförvaltningen.

 

Bland syftena fanns att bättre samordning av verksamheterna - då de var av likartad karaktär - skulle kunna leda till lägre kostnader alternativt mer arbete utfört för pengarna.

 

Tekniska serviceförvaltningen har kvar beställnings- och uppföljningsansvar för de delar som fördes över.

 

Givetvis har det varit diskussioner under hand gällande personalens villkor, administrativa konsekvenser samt andra frågor där det skiljer sig mellan förvaltning och bolag.

 

Mina frågor till dig:

 

Vad ser du som de största fördelarna med förändringen nu när fyra år gått?

 

Vad ser du som de största nackdelarna?

 

 

Nässjö 7 nov 2011

 

Uno Kenstam, SAFE