Visst finns det pengar till välfärden!

 

Föreläsning med Daniel Ankarloo.

 

Visst finns det pengar till att få en bättre sjukvård, skola och omsorg här i landet, menade Daniel Ankarloo, som föreläste i Nässjö lördagen den 26 november. Han inledde med att berätta om att på en punkt har vänstern och i stort sett hela svenska folket samma åsikt – välfärdssamhället är bra och skall bevaras. Men varför gör det då inte det; varför blir det nedskärningar hela tiden?

 

Ankarloo menade att denna folkopinion har ”stulits” av debattörer allt från högern till en bra bit vänster ut, som säger att ”man inte har råd”. Det finns ett ”finansieringsproblem”. Man hänvisar till att de äldre blir allt fler, att alltför få är i arbete, att ökningen av produktiviteten i offentlig sektor är för låg, att ”skattetaket” är nått.

 

Allt detta är fel, sa Ankarloo. Han hade undersökt utvecklingen mellan 1990 och 2010. Då ökade andelen äldre över 85 år med 67 % - lika mycket som en långtidsutredning alarmerade för de kommande decennierna. Detta skulle – enligt utredningen – bl.a. kräva många fler i arbete och dramatiskt ökade skatter.

 

Men mellan 1990 och 2010 minskade istället både sysselsättningen och skatterna. Det blev ett stort överskott i de offentliga finanserna. Staten betalar nu av 256 miljarder per år på statsskulden – det motsvarar t.ex. ett helt års sjukvård i landet.

 

Ankarloo menar att det istället finns ett stort reformutrymme i landet utan att skatterna behöver höjas. För under tiden staten betalar av på bruttoskulden så har man minskat på bidragen till landets kommuner och landsting.

 

Det behövs en motståndsrörelse bland landets kommuner och dess invånare och politiker. Det finns utrymme i landets ekonomi för en bra skola och omsorg; t.o.m. utan att en skattehöjning behövs. Pengar finns redan nu hos staten för att kunna finansiera en ökad välfärd.

 

Det är även viktigt att man lånar till investeringar – utan sådana lån blir det stopp för utvecklingen i samhället.

 

Han påpekade att det för kommunerna finns fler lagar att ta hänsyn till än finansieringskravet och ”god ekonomisk hushållning”. Det finns bl.a. regler för omsorg och skola, i många fall äldre än finansieringskravet.

 

Det behövs en motståndsrörelse bland folket ute i landet. De som vill skapa ett sådant motstånd kan inte själva hålla på med nedskärningspolitik. Då förlorar man sin trovärdighet.

 

Till sist kommenterade Ankarloo den nuvarande krisen ute i Europa. Han sa att man under denna kris haft en försvagad arbetsrörelse. Detta bäddar istället för fascism och teknokratstyre. Därför är det viktigt att vänstern formar en motkraft mot den ekonomiska politik som förs!

 

Daniel Ankarloo föreläste i Parkgården, Nässjö. Efteråt blev en bra och livlig diskussion. Ett 15-tal åhörare kom. Som arrangörer stod SAFE och ABF.

 

Thomas Erixzon