Till Allmänhetens frågestund,

Nässjö kommunfullmäktige 27 janauari 2011.

 

”Vision Nässjö stadskärna”

 

I visionen finns ett förslag om att flytta uppställningsplatsen för bussarna från Stortorget till ett område något 100-tal meter norr om järnvägsstationen. Bussarna bör när de kommer från Åker och Handskeryd åka direkt till Stortorget och släppa av där och inte först åka ner till järnvägsstationen. Det blir för ”de svaga grupperna” äldre och handikappade stora problem.

 

Om bussen har uppställningsplats på torget så är det bekvämt att gå in och sätta sig några minuter och vänta om det är kallt och blåsigt.

 

För den som är ung och frisk är det inte så långt till stationen, men för den med rullator och tunga kassar så blir det en lång och tung sträcka.

 

Att på sikt ta bort parkeringsplatserna på Karlagatan är galet. Det slår hårt mot Konsums möjligheter. Där vill man ha park med plantering.

 

Min fråga är: Hur ställer sig kommunfullmäktiges ledamöter till bussuppställning på torget?

 

Nässjö den 18 januari 2011.

 

Bernt Hultberg,

Numera allmänhet (f.d. kommunpolitiker)