Till allmänhetens frågestund

Nässjö Kommunfullmäktige 27 jan. 2011.

 

 

Frågor:

 

1. Vilken beredskap finns i Nässjö kommun för att hantera konsekvenserna av arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen?

 

2. Hur mycket beräknas kostnaden för Nässjö kommun för försörjningsstöd (socialbidrag) till följa av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen.

 

3. Hur mycket kan Nässjö kommun vara tvungen att skära ner på verksamheten till följd av försämringarna i sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen?

 

Nässjö 18 januari 2011.

 

Bernt Hultberg,

Numera allmänhet (f.d. kommunpolitker)