Interpellation till Bo Zander

 

 

Upphandling av snöröjning och anställdas arbetsvillkor

 

Nässjö kommun anlitar entreprenörer för snöröjning. Enligt tidningsuppgift är betalningen låg till de anställda arbetarna.

 

Vi har i vår upphandlingspolicy skrivning om krav på kollektivavtal, dock står det inte definierat vilket eller vilka kollektivavtal. I bilaga finns skrivning gällande byggentreprenader och kollektivavtal eller motsvarande.

 

Kommunen får inte kräva svenska kollektivavtal enligt regler i EU och Sverige, då det ses som handelshinder.

 

Trots detta:

 

-         hur kan kommunen som upphandlare kontrollera att entreprenörers anställda har rimlig lön, rimliga arbetsvillkor och god arbetsmiljö?

-         vilka krav ställdes vid upphandlingen av snöröjningen?

 

 

 

Nässjö 10/1 -11

 

 

 

 

Uno Kenstam, SAFE