Rapport från Miljö- och Bygg 16/2 2011

 

Detaljplan för Gambrinus sjösida, etapp 2 (f.d. bryggeritomten).

På etapp 2 ändras planen nu till att omfatta både enplans- och tvåplansvillor. Det blir även möjlighet att bygga uteplatser o. dyl. Nämnden tyckte att det även ska bli möjligt att göra uteplatser vid befintliga hus, byggda under etapp 1.

Planen ska nu diskuteras vidare med de boende och med Anebyhus.

 

Näridrottsplats i Anneberg.

Det planeras att bygga en näridrottsplats i Anneberg 2012. Den föreslås ligga i södra Anneberg, mellan vägen mot Hunseberg och Svartån. En ny detaljplan behöver göras, området är idag avsatt som industrimark.

 

Ny förskola i Stensjön.

En ny förskola planeras i Stensjön; den kommer att ligga rätt nära den nuvarande, men nu norr om vägen mot Sävsjö. En översyn av närliggande kommer att göras, ev. kan det bli väg och ett nytt villaområde i närheten.

Det finns några äldre ekonomibyggnader i närheten som är bevaransvärda.

 

Ormaryds stationshus.

Det ska bli ny detaljplan för området kring Ormaryds gamla station. Där ska bli kontor o. dyl. Stationshuset, som anses bevaransvärt, har fått nya ägare, sedan Jernhusen har sålt det.

 

Detaljplan för kv. Dristigheten och del av Segheten.

Kvarteren ligger mellan Industrigatan och Vetlandajärnvägen, vid Åkeriets gamla lokaler. Där är det nu en privat vårdcentral (Bräcke diakoni). Området har tidigare varit industrimark, nu blir det blandat industri, kontor, handel. Handeln har dock en gräns på högst 300m2, för att undvika stora externa köpcentra.

 

Vindkraft utanför Fredriksdal.

Wareborns gårdförvaltning har kommit med ny ansökan om tre vindkraftverk. Förutsättningarna har ändrats p.g.a. militärens krav på inflygningssträcka i området. Frågan ska nu prövas enligt Plan och bygglagen och som miljöanmälan enligt Miljöbalken.

 

Utöver detta var det några bygglov, strandskyddsdispenser och en del annat. Inga ärenden var partiskiljande på detta möte, alla beslut togs av en enig nämnd.

 

Thomas Erixzon