Rapport från Miljö och Bygg tisd. 25 januari 2011.
 
Detta var första sammanträdet med en nya nämnden. Nämnden har minskat från 11 till 9 ledamöter - det är plötsligt gott om plats kring bordet i sammanträdesrummet. Ann-Catrin Gunnar (C) är ny ordförande. Hon har aldrig suttit i nämnden tidigare. Nytt folk fanns också från M och Kd. Miljöpartiet är helt nytt som parti i nämnden - de har både en ledamot och en ersättare (de gjorde en bra uppgörelse med M). Ingen av dem har suttit i någon nämnd tidigare - så de är ju något gröna - ursäkta ordvitsen - i sammanhanget.
 
beredningen kommer bara presidiet att vara med pga att det nu är en 9-nämnd. Tidigare har samtliga partier i nämnden kunnat skicka någon representant till beredningen. Detta innebär att fler ärenden kommer att få en fylligare dragning i nämnden.
 
Bokslutet för 2010 visar på ett plus på några 100 tusen.
 
En utredning är på gång om bebyggelse på strandnära tomter - högerregeringen har luckrat upp lagen om strandskydd förra året. Kommunerna är skyldiga att ha med detta i översiktsplaneringen. Områden som kan föreslås för strandnära bebyggelse är bl.a. Stensjön, Ormaryd, Elmeshultasjön, Fredriksdalssjön, östra delen av Hästerumssjön, Storesjön vid Bodafors, sjöar norr om Forserum, m.m.
Det här kan nog bli en stor politisk debattfråga framöver.
 
En styrgrupp bestående av MBNs presidium (Gunnar, Svenberg och Hellman) tillsattes också för kommunens kommande översiktsplan.
 
En del Bodaforsbor överklagar nämndens förelägganden från dec. 2010 ang. förfallna hus och skräpiga tomter.
 
Miljödomstolen har godkänt utökad torvbrytning på Skäftesmyr. Nämnden har tidigare varit emot detta; likaså Länsstyrelsen. Nämnden hade nu möjlighet att överklaga beslutet, men avstod efter votering med röstsiffrorna 7-2.

 
S och V:s ledamöter ändrade sig nu och röstade för att inte överklaga. Ordföranden Ann-Cathrin Gunnar anmälde visserligen jäv (hon är mycket nära släkt med de som står för torvbrytningen) på själva mötet - men var i allra högsta grad med på S-V-Fp-C:s gruppmöte strax innan beslutet togs (nämnden ajournerades inför denna fråga) - och det var ju på gruppmötet det reella beslutet togs. M:s båda ledamöter stödde torvbrytningen.


Siv Damberg från Kd ville överklaga och begärde omröstning. Hon fick stöd av miljöpartisten. Siv har även tidigare varit starkt engagerad i frågan. Undertecknad är ju numera bara ersättare och hade ingen rösträtt, men stödde naturligtvis Siv muntligen.

Mvh

Thomas Erixzon, Nässjö