Fred eller krig – om kriget i Afghanistan m.m.

Föreläsning av Thage G. Peterson i Nässjö ons. 5 okt. 2011.

 

Den socialdemokratiska f.d. försvarsministern Thage G. Peterson föreläste i Nässjö om kriget i Afghanistan och de svenska ISAF-styrkorna där. Rubriken var ”Fred eller krig?”. Som arrangör för mötet var stod Nässjö Freds- och Skiljedomsförening och ABF. Mötet var välbesökt med 40-50 personer i åhörarskaran.

 

Thage G. inledde med att berätta han tog ställning mot kriget i Afghanistan och den svenska truppnärvaron där från allra första början. 10 år har nu gått sen kriget började – och man har inte kommit närmre freden. Våldet har istället ökat de senaste åren.

 

Varför talar ingen inom politiken idag för fred? Bara våldet verkar vara lösningen på problem och konflikter. Svenska soldater är inte längre på fredsuppdrag utan på krigsuppdrag, menade Thage.

 

Om man för 30 år sedan hade sagt att Sverige år 2011 skulle vara ett krigförande land, hade man inte blivit trodd. Men faktum är att Sverige idag är i krig i Afghanistan, även om många har försökt att förneka detta. I andra länder sades rent ut att man var på krigsuppdrag. Att påstå att man är på ”fredsuppdrag” i Afghanistan är en ren lögn.

 

Utöver detta har man också avvecklat folkförsvaret i Sverige under det senaste decenniet. Värnpliktsarmén har avskaffats och man har istället infört en svensk yrkesarmé. Utan demokratisk debatt har svensk militär gått från att vara ”fredsfrämjande” till att vara ”fredsframtvingande”.

 

Sverige deltar knappast längre i några fredsbevarande FN-insatser. Av 812 tusen trupper under FN-flagg finns det bara 21 stycken svenskar. Sverige har inte ställt upp med några FN-förband de senaste åren. Nu krigar man i NATO:s hjälmar istället.

 

Olof Palmes fredslinje har övergetts. Sverige är inte en mäklare för fred. Sverige saknar idag en framträdande internationell röst för freden. Personliga förebilder betyder oerhört mycket – Thage G. nämnde Elin Wägner som exempel. Det är viktigt att det finns en tro på fred och icke-våld.

 

I Afghanistan har ISAF-styrkorna hjälpt till att skydda ett antal krigsherrar som byggt upp stora förmögenheter på bl.a. knarkhandel. Thage menade att svenska krigsplanerare saknade kunskaper om Afghanistan och dess historia. Afghanerna må har varit splittrade; men man har enats om att kasta ut utländska soldater. Engelsmännen besegrades flera gånger och på 80-talet besegrade man de sovjetiska trupperna.

 

Thage G. sa att man måste samtala med talibanerna för att kunna nå fred i Afghanistan. Han tycker inte om talibanerna, men det går inte att bortse ifrån dem.

 

Det är allvarligt om man börjar tro på att krig är lösningen på problemen. Det behövs samförståndslösningar - krig är den sämsta utvägen. Sverige ska inte delta i ”fredsframtvingande” åtgärder under NATO:s flagg; men däremot fredsfrämjande insatser under FN-flagg.

 

Kriget i Afghanistan kostar den svenska militären 100-tals miljoner om året. Thage G. Peterson menar att Sverige borde ta hem de svenska soldaterna från Afghanistan redan i år. Det belopp som den svenska truppnärvaron idag kostar borde istället överföras till humanitära organisationer i Afghansistan; t.ex. Svenska Afghanistankommittén.

 

Årskostnaden för bara en svensk soldat i Afghanistan motsvarar 1 års skolgång för mer 7000 afghanska barn. Pengarna som går till soldater behövs bättre till skolor och sjukvård.

 

Thomas Erixzon

Nässjö Freds- och Skiljedomsförening.