Till Allmänhetens frågestund

 

 

SAMVERKAN IFN-ON

 

I mitten av 1990-talet delades dåvarande Socialnämnd upp i nuvarande Individ- och Familjeomsorgsnämnd samt Omsorgsnämnd.

Det innebar specialisering och effektivisering.

Samtidigt fanns det risk för att personer med behov som berör båda nämnderna skulle komma att hamna mellan stolarna. Det blev för några år sedan tydligt vad gällde omsorg om samsjukliga, dvs personer med behov av vård och stöd både för en drogproblematik och för psykiska besvär. För att garantera en god omsorg fördes därför ansvaret för i sin helhet samman till Omsorgsnämnden för ett par år sedan. Viss personal och andra resurser fördes också över.

 

Samarbetet mellan nämnderna försvåras av frågan om hur man ska fördela kostnaderna. Eftersom båda förvaltningarna behöver se till varje krona, vore det naturligtvis tragiskt om det blev en kamp mellan de båda nämnderna om vem som (inte) ska göra jobbet. Det skulle i sin förlängning göra att kommunen inte följer Socialtjänstlagen, där behov går före kommunekonomi.

 

Lösningen kan möjligen ligga i en syntes mellan specialisering i två nämnder och en gemensam ekonomisk pott för just dessa ärenden, ungefär som en miniförvaltning med en budget för just samsjukliga. Dit skulle man också kunna föra t ex den Bostadssociala gruppen, BoSoc, som dessutom arbetar med samsjukliga, men också med andra personer i enskilt boende.

 

Jag är medveten om att det är tidigt att ställa frågan i den nya mandatperioden, men:

 

Vilka linjer arbetar man efter i samordningen av vård och omsorg av samsjukliga?

Vilken tidsplan räknar man med?

 

Wille Brüggemann