Till Allmänhetens frågestund

 

EN FÖREBYGGANDE FÄLTVERKSAMHET FÖR ATT FRÄMJA GODA FRITIDSMILJÖER FÖR UNGDOM

 

Individ- och familjeomsorgsnämnden ska främja goda miljöer i kommunen enligt Socialtjänstlagen (SoL).

För många år sedan anställdes två fältassistenter, som under en stor del av sin arbetstid hade närkontakt med ungdomar på deras fritid i Nässjö. De gjorde ett stort och förtjänstfullt arbete, som dels hjälpte många unga direkt, men också skapade en god inblick i hur barns och ungdomars vardag ser ut på deras fritid.

Genom flera yttre faktorer (EU, Internet, m m) har drogtillgängligheten ökat mångdubbelt. Samma sak gäller antalet ungdomar i riskzon. Å andra sidan finns andra intresserade av att bidra, t ex Vuxna på stan och Kyrka på stan.

Det här gör att arbetet med fältverksamhet och skapande av överblick är ännu viktigare nu.

Sedan ett halvår har ett samarbetsprojekt dragits igång mellan bland andra IFO-, BU- och K&F- förvaltningarna.

Det kräver nytänkande att skapa nya former för samarbete. Det tar säkert tid att tänka nytt och få till det, men under tiden pågår verkligheten utanför.

 

 

Mina frågor är:

Vilka linjer arbetar man efter för att åstadkomma en uppdaterad fältverksamhet för att skapa överblick och en uppsökande verksamhet, som passar dagens ungdomssituation?

Vilken tidsplan räknar man med?

Vad finns det för verksamhet under tiden?

 

Wille Brüggemann