Lägg inte ner äldrehemsplatser i Forserum.

 

Omsorgsnämndens prognostiserade underskott på 10,8 miljoner 2011 har gjort att förslag har tagits fram om bl.a. nedläggning av 10 äldrehemsplatser på Forsbacka, vilket skulle ge minskade kostnader på c:a 5 miljoner. Omsorgsnämnden har ännu inte tagit beslut om detta förslag.

 

Tillgången till äldreomsorg i form av gruppboende och äldrehem är en viktig del av välfärden i de olika kommundelarna av Nässjö kommun. När det gäller tillgång till gruppboenden för demenssjuka så finns det en enhet med 8 - 10 platser i kommunens fyra större orter utanför Nässjö. Fördelningen idag är att det finns 68 platser i gruppboende i Nässjö och 37 i Anneberg/Bodafors/Forserum/Malmbäck, vilket verkar vara en fungerande fördelning.

 

När det gäller äldrehemsplatser är fördelningen enligt följande i förhållande till innevånare antalet (exklusive kringliggande landsbygd):

Anneberg har 11 platser och en befolkning på 841 personer.

Bodafors har 41 platser och en befolkning på 1 875 personer.

Forserum har 18 platser och en befolkning på 2 030 personer.

Malmbäck har 25 platser och en befolkning på 1 028 personer.

Nässjö har 162 platser och en befolkning på 16 637 personer.

 

Fördelningen idag är sådan att Forserum har minst antal äldrehemsplatser i förhållande till befolkningen. Jag instämmer i det synsättet att äldre ska kunna välja att bo kvar i den kommundel där man har levt och verkat, även om personen behöver kvalificerad omsorg.

 

På Forsbackas äldrehem finns det 10 lägenheter varav 6 är tvårumslägenheter och 4 är enrumslägenheter. Tillgången till tvårumslägenheter på Forsbackas äldrehem är en värdefull kvalité som gör det möjligt att ett par som t.ex. är gifta eller sambos kan fortsätta leva tillsammans även vid behov av kvalificerad omsorg.

 

SAFE kommer inte att stödja en omvandling av de 10 äldrehemsplatserna på Forsbacka till seniorlägenheter. Visserligen är det på medborgarkontoret i Forserum en kö på c:a 40 personer till seniorlägenheter, men att lösa bristen på seniorlägenheter genom att avveckla 10 äldrehemsplatser är SAFE emot. Forserum behöver de 18 äldrehemsplatser som man har idag.

 

Anders Hansen, SAFE