Två dagars förskola/fritids vid tillfällig ledighet är bra.

 

Replik till Malin Olsson, Moderaterna Nässjö (lörd 10 dec).

 

Det stämmer inte Malin Olsson, Moderaterna i Nässjö. De max två dagarna per år är inte gratis för Nässjös småbarnsföräldrar vars barn vid årsskiftet får rätt till plats i förskola/fritids vid ledighet någon enstaka dag från arbete eller studier. De miljoner som barnfamiljer i Nässjö betalar i skatter och avgifter under sina arbetsliv finansierar mer än väl deras välfärd, bl.a. samhällets kostnader för förskola och fritids.

 

Eftersom många föräldrar är hemma med sina barn under personalens två årliga planerings- och utvecklingsdagar, blir den årliga beläggningen på förskole- och fritidsavdelningarna relativt utjämnad. Barngruppernas storlek blir varken större eller mindre på grund av ändringen i tillämpningsreglerna som Nässjö inför från och med kommande årsskifte. Barnfamiljerna i Nässjö kan med gott samvete vid behov använda de två dagarna som blir tillgängliga. Det är ingen lyxreform, sådan “ventil” har flera kommuner i sina tillämpningsregler. Enligt Malin Olsson borde dessa två dagar beläggas med särskild avgift, men det finns ingen anledning - barnfamiljerna betalar redan dessa dagar genom skatter och avgifter.

 

När Malin Olsson beskriver en vilja att tillföra skolan 19 miljoner så ska 13 av dessa miljoner frigöras genom de nedskärningar av äldreomsorgen som Moderaterna och Miljöpartiet i Nässjö vill göra. De återstående 6 miljonerna kräver nedskärningar av annan kommunal verksamhet som dessa partier inte har preciserat i sitt budgetförslag.

 

Nedskärningar med 13 miljoner inom äldreomsorgen motsvarar en nedläggning av alla äldrehemsplatser på Malmåkra och Skogsborg eller en sänkning av sänkning av personaltätheten från dagens 0,62 till 0,49 undersköterska per boende på kommunens alla äldrehem.

 

Den lag som bl.a. säger att kommunerna är skyldiga att inom fyra månader erbjuda förskoleplats, borde kompletteras med reglering av hur stora barngrupperna får vara. Idag finns bara Skolverkets rekommendationer och som de flesta kommunerna inte följer.

 

Anders Hansen

SAFE, Nässjö