EU-anpassningen är orsaken till dagens höga arbetslöshet!

 

I dagens Sverige går hundratusentals arbetslösa. Det går ofta hundratals sökande på varje ledigt jobb. För att påskina att man gör något radikalt för att få ner arbetslösheten, talas det mycket från regeringshåll om ”jobbskatteavdrag”, ”arbetslinjen”, och att få bort ”utanförskapet”.

 

Men vad det talas tyst om är att varken den borgerliga regeringen eller socialdemokraterna har någon hållbar plan för att åter få full sysselsättning i Sverige.

 

Sedan 1991 har nämligen vare sig borgerliga eller socialdemokratiska regeringar satt bekämpandet av arbetslösheten främst. Huvudmålet har istället varit att bekämpa inflationen. Detta har varit ett led i EU-anpassningen av svensk ekonomi. Det är huvudskälet till att vi har haft massarbetslöshet i Sverige i snart 20 år.

 

I slutet av 1980-talet hade vi dock full sysselsättning – då var arbetslösheten kring 1 %! Vi har sedan dess aldrig kommit ner i de låga arbetslöshetssiffrorna som fanns vid den tiden. Man kan i regel inte ha låg inflation och låg arbetslöshet i ett land samtidigt. Så länge regering och riksbank arbetar för en låg inflation så kommer vi att ha kvar en hög arbetslöshet.

 

Inför folkomröstningen om EU-medlemskap 1994 varnade nej-sidan för massarbetslöshet i Sverige. Man fick tyvärr rätt.

 

Det är hög tid att Sverige slutar att anpassa sig efter EU och istället börjar föra en självständig ekonomisk politik, där bekämpandet av arbetslösheten sätts främst.

 

Thomas Erixzon, Nej till EU, Nässjö.