En kritisk granskning behövs.

 

Kommunalrådet Bo Zander (S) har irriterat sig över att SmT skriver för mycket negativt om Nässjö. Det är en typisk reaktion från makthavare – de vill helst ha glada nyheter och så lite kritisk granskning som möjligt.

 

Jag tycker dock att SmT mestadels har haft en bra rapportering av vad som händer i Nässjö. Det har varit en lagom blandning av trevliga nyheter och en ibland rätt hård och granskande bevakning av hur den politiska makten utövas.

 

SmT är visserligen en borgerlig tidning men det är svårt att se någon tydlig politisk vinkling av den lokala nyhetsrapporteringen. Det visserligen snart 20 år sen (1991-94) Nässjö hade ett renodlat borgerligt styre; men även då blev makthavarna rejält synade i sömmarna. Ett gott betyg är att det svårligen går att avgöra vilket parti SmT:s journalister röstar på i kommunvalen.

 

Att läsa glättiga produkter i fyrfärgstryck med bara glada och positiva budskap är tämligen tråkigt i längden. Nässjö kommun och inte minst Nässjö Näringsliv AB har producerat ett stort antal sådana genom åren. Den enda fördelen med dem är att de oftast har varit fort genombläddrade och snabbt kunnat förpassas till pappersinsamlingen.

 

Ett problem är dock att SmT de senaste åren har dragit ner på personalen och på den lokala rapporteringen. Det har blivit mer bilder och mindre text. Nyheterna från Nässjö inskränker sig ofta bara till två sidor i stället för som tidigare tre.

 

Reportagen från fullmäktige har blivit kortare och journalisterna går inte längre så ofta på de öppna nämndsammanträdena. Detta är beklagligt eftersom den politiska bevakningen är en av lokaltidningens viktigaste uppgifter. Förhoppningsvis kan detta ändras till det bättre framöver. Trots dessa brister är SmT näst intill oumbärlig om man vill följa vad som händer i lokalpolitiken.

 

Mer problematiskt är det med pressen på riksnivå. Borgerliga tidningar dominerar stort och i rikspressen är det inte bara på ledarsidorna som det märks att en tidning är borgerlig. Flera högerinriktade analytiker och krönikörer sätter sin prägel även på tidningarnas nyhetssidor. Debattsidorna har en slagsida åt det borgerliga hållet.

 

Den borgerliga dominansen märktes inte minst inför förra årets riksdagsval. Det är hög tid att Socialdemokraterna åter startar en rikstäckande morgontidning, i stil med den nedlagda Arbetet. Det blir något för Håkan Juholt att ta tag i.

 

Thomas Erixzon,

SAFE-medlem, Nässjö

 

Fotnot: Trots två inskickade mejl publicerades den här aldrig på insändarsidan i SmT. Dagens ris till insändarredaktionen!