Det behövs ett socialt protokoll till Lissabonfördraget

 

Med eurons kris har ekonomin i många EU-länder (Grekland, Irland, Portugal, Spanien) gått i botten och EU har tvingats att upprätta en tillfällig krisfond för euroländer i kris. På EU-toppmötet i mars i år beslutade EU:s regeringschefer att denna fond ska bli permanent från 2013. Detta kräver en ändring av artikel 136 i Lissabonfördraget som måste godkännas av samtliga medlemsstaters parlament, inklusive Sveriges riksdag. Varje land har vetorätt.

 

Löntagarorganisationer och arbetarrörelsepartier har nu chansen att driva fram ett villkor för fördragsändringen i riksdagen. Villkoret är att ett socialt protokoll läggs till Lissabonfördraget för att skydda löntagares, fackföreningars rätt till kollektivavtal och skydd mot lönedumpning. Ett socialt protokoll skulle innebära att grundläggande rättigheter blir viktigare än EU:S ekonomiska friheter och konkurrensregler.

 

LO:s och Europafackets ordförande Wanja Lundby-Wedin, TCO:s ordförande Sture Nordh och en socialdemokratisk kongress har uttalat sig för ett socialt protokoll som skydd för löntagares intressen.

 

Det finns fortfarande möjlighet att trycka på regering och riksdag för att bara godta en fördragsändring rörande krisfond under förutsättning av att ett socialt protokoll tas med i Lissabonfördraget.

 

Uno Kenstam, Folkrörelsen Nej till EU, Nässjö