Stureplanscentern tar över.
 
Annie Lööf (f.d. Johansson) är föreslagen att ta över som ordförande i Centern efter Maud Olofsson. Dessutom föreslås förre CUF-ordföranden Fredrick Federley väljas in i Centerns partistyrelse. Detta kommer sannolikt att innebära att Centerns politik drivs än mer högerut än vad den har gjort under Maud Olofssons tid som ordförande.
 
Annie Lööf är en utpräglad nyliberal och har Margaret Thatcher som en av sina politiska idoler. Hon är liksom Thatcher starkt negativ till fackföreningar. Annie Lööf har de senaste åren bl.a. uttalat sig för att bygga ut kärnkraften, att införa s.k. platt skatt (samma skattenivå oavsett inkomst), införa marknadshyror, gå med i NATO, avskaffa LAS, skrota systembolaget, sälja ut SVT, Sveriges Radio och Utbildningsradion.
 
Måhända kan Annie Lööf på detta sätt ta en del röster från moderaternas högerflank, men Centern kan också förlora väljare från sina traditionella grupper runt om i landet. Stureplanscenterns åsikter är nog inte så populära på alla håll.
 
Håkan Juholt och Socialdemokraterna har här en god chans att ta centerväljare som är trötta på nyliberalismen och på stockholmarnas alltför stora inflytande på politiken i Sverige. Valen avgörs inte bara i Stockholmsområdet, som ofta påstås media. De flesta av Sveriges invånare bor på andra håll i landet.

Thomas Erixzon, SAFE-medlem, Nässjö