Kärnkraften kan inte ersätta

 

0m man får tro de siffror som finns i media så stod kärnkraften för 2,3 procent av världens totala energikonsumtion år 2048 och olja/kol/ fossil­gas för 67 procent; alltså 30 gånger mer än kärnkraften.

 

Därtill kommer att många av världens 440 kärnkraftverk är gamla och snart faller för åldersstrecket. Att bygga och få igång ett nytt kärnkraftverk tar minst 10 år.

 

Troligtvis innebär detta att kärnkraften inte ens lyckas behålla de 2,3 procent som den hade 2008.

 

Siffran fär kärnkraftens del är naturligtvis större i de rika länderna där den starkt subventionerats och staten och ivrigt påhejad av militären, men eftervad som skett i Japan så borde kärnkraften åtminstone där och i Tyskland gå mörka tider till mötes.

 

Bernt Hultberg,  Nässjö