Bolagiseringen av SJ dumheter

 

Så här skrev nyligen den gamle moderatledaren Ulf Adelssohn, numera styrelseordförande för SJ, i tidningen Kupé:

 

”År 2000 kom den stora bolagiseringen. SJ klövs då i sina beståndsdelar, godstrafiken övertogs av Green Cargo, stationer, parkeringar med mera fördes till Jernhusen, som också fick största delen av SJ:s kapital, all mark och fastigheter”.

 

Verkstäderna fördes till Euro-Maint och restaurangerna överläts till Compass group Ltd, ett brittiskt börsnoterat bolag. Det är ingen sociallistiskt inriktad som jag, som tecknar den här katastrofbilden av ”svenska folkets järnväg”, som det heter ibland. Det är Ulf Adelssohn.

 

Jag vill bara påminna om att när SJ slaktades år 2000 hade Socialdemokraterna regeringsmakten. Närd et finns välskötta statliga företag, som varje år levererar inkomster till staten, så finns det ingen anledning att av dumhet och ideologiska orsaker privatisera dessa.

 

Bernt Hultberg, Nässjö.