Bokbuss ger bra biblioteksservice på landsbygden

 

När bokbussen i Nässjö lades ner vid årsskiftet 2009/2010 stängde man också kommunens näst största bibliotek sett till antalet utlån. Bokbussen hade ca 40 000 utlån om året i Nässjö kommun. Det var nästan dubbelt så mycket som de största filialerna i Anneberg och Bodafors.

 

Centern var det enda parti som röstade emot nedläggningen i Kulturnämnden i juni 2009. På fullmäktiges budgetmöte samma år var Centerpartiet och Folkpartiet för en återupptagen bokbussverksamhet. Det var man även i första tilläggsbudgeten 2010. Centern hade en återupptagen och utbyggd bokbussverksamhet med i sitt valprogram 2010 – låt vara att man då kallade den en ”medborgarbuss”.

 

Jag var mycket kritisk till nedläggningen av bokbussen och gjorde därför en motion om att Nässjö kommun skulle sätta igång bokbussverksamheten igen. Min förhoppning var att Centern och Folkpartiet skulle ha så starkt inflytande i den nya majoriteten (med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet) att man kunde få med sig dessa båda partier. Det visade sig tyvärr vara en from förhoppning…

 

Både Centern och Folkpartiet har nu röstat nej till återupptagen bokbussverksamhet när min motion behandlades i Kulturnämnden och i Kommunstyrelsen.

 

*

 

Bokbussverksamheten startade 1985 i Nässjö kommun. Bokbussen ersatte då ett antal mindre bibliotek – s.k. utlåningsstationer – runt om i små samhällen och på landsbygden. Bokbussen körde även till flera skolor och förskolor och hyrdes ut till Eksjö kommun en dag i veckan.

 

När bokbussen nu är nedlagd finns knappt någon biblioteksverksamhet kvar ute på landsbygden. Utlåningsstationerna som tidigare fanns i t.ex. Grimstorp, Ormaryd, Norra Sandsjö och Rödja har inte öppnat igen. Biblioteksverksamheten på kommunens landsbygd är nu alltså sämre än på 1970-talet!

 

Ett antal boklådor som skickas ut är det som sägs ersätta bokbussen. Det är dock en avsevärd skillnad att få ett antal särskilt beställda böcker hem, än att gå in i ett rullande bibliotek med ca 3000 böcker, tidskrifter, filmer och cd-skivor att låna och få välja själv.

 

Detsamma tyckte bokbusspersonalen i Nässjö som protesterade genom en skrivelse innan bokbussen

lades ner 2009. Man skrev bl.a. att ” En boklåda kan aldrig ersätta det utbud och den valfrihet som bokbussen erbjuder!” och ” En nedläggning av bokbussen innebär en betydande försämring av service för den del av kommunens befolkning som bor på landsbygden eller i de mindre orterna”.

 

På landsbygden fanns det också protester från olika håll. I Norra Sandsjö-området – Centerns kommunalråd Anders Karlssons hembygd - samlades det in ca 300 namn i en protestskrivelse mot nedläggningen av bokbussen.

 

*

 

Flera kommuner i länet har en väl utvecklad bokbussverksamhet. Värnamo satsade för några år sedan på en större typ av bokbuss som står längre tider i kommunens mindre samhällen. Där finns möjlighet till medborgarservice, kulturarrangemang, läsprojekt och sagostunder, uppkoppling till internet; utöver att kunna låna hem böcker, tidskrifter, etc. Ibland följer energirådgivare och konsumentvägledare med. Detta är alltså den typ av kombinerad bok- och medborgarbuss som Centern ville ha inför valet 2010.

 

Jönköpings kommun har två bokbussar, en stor som kör runt till förskolor, skolor och på landsbygden, samt en mindre som framför allt kör till äldreboenden och förskolor och som är anpassad för detta. Gislaveds kommun har en relativt ny bokbuss. Vetlanda har haft bokbussverksamhet sedan 1970-talet, och Eksjö kommun hyr nu Vetlandas bokbuss en dag i veckan, sedan Nässjö kommun bröt det innevarande avtalet om att hyra Nässjös bokbuss.

 

Invånare i samhällen som Flisby, Stensjön, Ormaryd, Sandsjöfors och i byar som Gådeberg, Kvisttorp, Fagertofta, Skullaryd, Bringetofta och Prinsfors betalar också kommunalskatt och har rätt till en bra biblioteksstandard. Låt kulturen leva i hela kommunen! 

 

En återupptagen bokbussverksamhet skulle kunna ge en bra och närbelägen biblioteksservice och medborgarservice på landsbygden och i kommunens mindre orter!

 

Thomas Erixzon

Bokbussbibliotekarie och SAFE-medlem

 

Fotnot: Insändarskribenten jobbar på Hässleholms bokbuss sedan 1991.