Ang. cannabismissbruk

 

Björn Odengren har varit i tidningen pga att han använder cannabis. Han säger själv - och det står även i inlägg som försvarar honom - att han inte varit påverkad under arbetstid.
 
Cannabis lagras i kroppens vävnader och kan ligga kvar och utsöndras under mycket lång tid. Med tanke på att användandet skett med relativ regelbundenhet vad jag kan läsa mig till i bekännelseartikeln, så är påståendet att han inte varit påverkad under lektionstid felaktigt. Använder någon cannabis regelbundet hinner det inte gå ur kroppen från söndag till måndag.
 
Kommunen som arbetsgivare har en skyldighet att stötta arbetstagare med missbruksproblematik. Om jag minns rätt var det lärare eller lärarkandidater på Brinell som polisens ambulerande narkotikaspanare kom på för - nog - 3 år sedan. Jag minns inte hur de hanterades. Oavsett vad som sker i det här fallet är det viktigt att det sker korrekt och att det finns en konsekvent linje i förhållande till vad som tidigare skett.
 
Uno Kenstam, ers i ks för SAFE