Om cannabisrus

 

Jag blev idag torsdag 31 mars uppringd av en läkare som var bekant med Björn Odengren. När jag skrev i min insändare att en cannabisanvändare är påverkad under lång tid reagerade han och menade att det är felaktigt. Efter att cannabisruset gått över på ca 3 timmar så är personen enligt läkaren inte längre påverkad oaktat återinsöndringen av lagrade ämnen från cannabis från vävnad till kroppen i övrigt.

 

Jag tyckte att då han hade kunskap i ämnet så var det ju bra om han svarade på insändaren, vilket han dock inte var intresserad av, utan han tyckte att det var min sak att korrigera min felaktiga uppgift. Jag har bestämt mig för att tillmötesgå hans önskemål genom att återge hans uppfattning ovan. Därmed får var och en avgöra själv och bland annat läsa om detta på www.can.se. CAN betyder Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning och är en organisation med drygt 40 organisationer som medlemmar, bland andra ABF, IOGT-NTO, Riksidrottsförbundet, Rädda Barnen och TCO.

 

Uno Kenstam, ers i ks för SAFE