Ett redan totalsågat förslag

 

Moderaterna och Miljöpartiet föreslår att Centralskolan i Nässjö läggs ner. Det är inte första gången detta förslag läggs. Samma förslag kom från en politikergrupp som utredde skolstrukturen i Nässjö kommun 2008. I gruppen ingick en representant från dåvarande fullmäktiges samtliga partier.

 

Moderaterna företräddes av Malin Olsson. Hon lyckades då med det häpnadsväckande konststycket att få alla i gruppen att föreslå en nedläggning av Centralskolan.

 

Detta förslag gick ut på remiss sommaren 2008. Sällan har ett förslag blivit så totalsågat i remissvaren. En lång rad föreningar och personer sågade förslaget längs med fotknölarna – eller ännu lägre ner. Barn- och utbildningsnämnden avstod sen – inte helt oväntat – att lägga fram något formellt förslag om att lägga ner Centralskolan i Nässjö.

 

Men Malin Olsson ger sig tydligen inte. Nu dyker nedläggningen av Centralskolan upp igen; denna gång som ett budgetförslag ihop med Miljöpartiet.

 

Miljöpartisterna Karin Larsson-Salander och Etelka Huber borde nog se till att läsa remissvaren från 2008 innan de driver frågan vidare om Centralskolans nedläggning. Det är definitivt ingen valvinnare för Miljöpartiet 2014…

 

Thomas Erixzon,

SAFE-medlem, Nässjö.