Arbetslösa tvingas till att jobba gratis.

 

Arbetslöshetsersättningen i Sverige är en av de sämsta bland OECD-länderna – 27 av de rikaste länderna i industrivärlden. Fyra av fem arbetslösa har haft löner som ligger över inkomsttaket och får då man ut mindre än de 80 % av inkomsten som a-kassan påstås ge. Det är bara sju länder bland OECD-länderna vars a-kassa är mindre inkomstrelaterad än Sveriges.

 

Sen högerregeringen tog över 2006 har a-kassan försämrats kraftigt. Taket för ersättningen har sänkts så att man de 200 första dagarna som mest kan få ut 14 960 kronor i månaden före skatt. Sen sänks ersättningen ytterligare. Efter 300 dagar blir man utförsäkrad och hamnar i den s.k. jobb- och utvecklingsgarantin.

 

Många av de arbetslösa får ingen ersättning alls från a-kassan. Detta beror på att de inte klarar de krav som finns för att få ersättning. A-kassan är idag inte det inkomstskydd som den egentligen skulle vara.

 

De som jobbar i branscher med hög arbetslöshet har också fått kraftigt höjd a-kasseavgift sedan Reinfeldt blev statsminister. Medlemsavgiften bestäms nu av hur stor risk det är för arbetslöshet inom respektive fackförbund.

 

Till råga på allt detta i detta högerstyrda Sverige får de arbetslösa betala högre skatt än de som har jobb – man förlorar sitt ”jobbskatteavdrag”. Men att försämra villkoren för de arbetslösa skapar inte full sysselsättning. Det går idag ofta flera hundra sökande på varje ledigt jobb. Flera hundra tusen är arbetslösa trots allt prat om ”arbetslinjen”.

 

Högerns hets mot de arbetslösa medför nu bl.a. att 24 000 personer i år kan tvingas in i den s.k. ”fas 3” av jobb- och utvecklingsgarantin. Då är det gratisarbete som gäller – den arbetsgivare man placeras ut hos betalar ingen lön eller ersättning.

 

Istället får företagare och andra arbetsgivare ta emot ca 5000 i månaden för varje gratisanställd i ”fas 3”. De kan på så sätt använda arbetslösa som gratis arbetskraft och dessutom få betalt för det. Vägen är öppen för missbruk. Oseriösa företag kan ”anställa” arbetslösa bara för att på detta sätt plocka in pengarna. Måhända är det detta som högerregeringen menar med att ”det ska löna sig att arbeta”?

 

Thomas Erixzon, SAFE-medlem, Nässjö.