Vad står i överenskommelsen mellan "De fyras gäng" i Nässjö?.

Det har nu snart gått ett helt år sedan Socialdemokraterna, Centern, Folkpartiet och Vänsterpartiet bildade ett nytt majoritetsstyre i Nässjö kommun. Då - i oktober 2010 - presenterades en kortfattad och rätt intetsägande "principöverenskommelse"; en text i allmänt hållna ordalag. En längre överenskommelse skulle presenteras senare utlovades det då på Socialdemokraternas hemsida.

Centerns Ann-Cathrin Gunnar har i ett svar i spalten "Fråga din politiker" på kommunens hemsida den 2 december 2010 utlovat att "ett mer utförligt program kommer att presenteras inom det närmaste".  Nu i slutet av augusti 2011 har vi ännu inte sett röken av ett sådant.

Man har också tidigare kunnat läsa på Centerns lokala hemsida att partiets kommunalråd Anders Karlsson på ett möte i Sandsjö Värdshus i februari har informerat "om delar av majoritetspartiernas överenskommelse vilken ännu inte presenterats". Detsamma kunde man också läsa i en artikel i SmT som referade till detta möte. Ett 8-sidigt dokument höll på att utarbetas, enligt Anders Karlsson.

SmT uppmärksammade den 28 mars att det fortfarande inte fanns någon offentligt redovisad överenskommelse mella de fyra regerande partierna i Nässjö. I den artikeln sa Viveka Forell-Karlsson (V) att "det finns ett dokument som nästan är klart". Men snart fem månader senare har vi inte sett till något sådant dokument.

Man kan ju som kommuninvånare undra varför det dröjer så länge innan de fyra regeringspartierna offentliggör den politik man tänker föra de kommande åren i Nässjö. Det är ju synnerligen märkligt att man nästan ett år efter att majoritetsstyret bildades inte har blivit klar med ett så grundläggande dokument.

Eller finns det en överenskommelse - men så ofördelaktig för ett eller flera av partierna i koalitionen att den inte tål att visas upp för allmänheten och väljarna?

Som jämförelse kan nämnas att överenskommelsen mellan den förra majoriteten i Nässjö - S, SAFE och V var klar redan i oktober 2006. Den presenterades omgående för pressen och den fanns strax därefter också i sin helhet att läsa på SAFE:s och Socialdemokraternas hemsidor. Den finns fortfarande tillgänglig på SAFE:s hemsida för den som är intresserad.

Ett annat exempel är den nya majoriteten (de borgerliga och Mp) i Jönköpings kommun, som kungjorde sin överenskommelse redan i slutet av 2010.

Både kommuninvånare och väljare borde ha rätt att få veta vilken politik "de fyras gäng" i Nässjö kommer att driva åren framöver - det är verkligen hög tid att berätta för allmänheten vad man har gjort upp om för politik!

Thomas Erixzon
SAFE-medlem, Nässjö.