Vi behöver ökad jämlikhet!

 

Ingen kan ha undgått att se hur välfärdssamhället de senaste 20 åren har raserats på många områden. Klyftorna mellan fattig och rik har ökat dramatiskt. Löne.-skillnaderna har blivit större och fallskärmarna allt vid­lyftigare. Arbetslösheten i landet har varit hög sen början av 1990-talet.

 

Statliga och kommunala verksamheter har sålts ut och privatiserats. Sjuk­hus och vårdhem har privatiserats. Privatskolorna blir allt fler i landet. ATP har avskaffats och pensionspengarna har gått till ökad spekulation på börsen. Postkontor har lagts ner öbver hela landet. Järnvägslinjer har privatiserats och SJ har styckats upp i mängder av bolag.

 

De skattesänkningar som genomförts av både socialdemokratiska och borgerliga regeringar har framför allt gynnat höginkomstagare. De summor har gått till kommunerna för "vård, skola och omsorg" har bara varit småsmulor jämfört med vad skattesänkningarna har kostat staten.

 

Reinfeldts regering har sänkt skatterna med ca 100 miljarder kronor. Göran Perssons regering sänkte från slutet av 90-talet skatterna med tiotals miljarder kronor. Socialdemokraterna tog bort arvsskatten. Moderaterna tog bort förmögenhetsskatten. Fastighetetsskatten har sänkts radikalt – men bara för de dyraste och lyxigaste villorna.

 

Stödet till omsorgen och skolan har på intet sätt vägt upp de summor som kommunerna har förlorat t.ex. på genom införandet av egenavgifter i början av 90-talet. Förskolor, vårdhem, äldrehem har drabbats av nedskärningar trots allt tal från diverse statsminstrar och finansminstrar att "det går bra för Sverige".

 

Vårdpersonal, lärare och annan kommunal personal får det allt stressigare och ställs ofta inför orimliga arbetsuppgifter. Detta medan tiotusentals offentliganställda tvingats ut i arbetslöshet!

 

Alla som vill behålla den svenska välfärdsmodellen måste hjälpas åt. Föräldrar måste kämpa för en bra förskola och skola. Anhöriga till äld­re och handikappade måste kräva att äldre- och handikappomsorgen får tillräckliga resurser.

 

Sverige är ett rikt land; ett av de rikaste i världen och rikare än någonsin i historien. Det som har hänt de senaste årtiondena är att landets tillgångar har fördelats alltmer ojämnt. Det är inte resurser som saknas - det är viljan att fördela dem rättvist och jämlikt som inte längre funnits hos regeringarna – vare sig dessa har letts av socialdemokrater eller moderater!

 

Thomas Erixzon,

SAFE-medlem, Nässjö