Miljöpartiet de blåa

 

Miljöpartiet ingick i det röd-gröna blocket inför riksdagsvalet 2010 och upplevs nog av de flesta stå något till vänster om mittlinjen i svensk politik. Flera språkrör har sagt att man inte kan tänka sig att sitta i en regering som leds av Moderaterna.

 

Men i Nässjö kommun är det helt annorlunda. Här samarbetar Miljöpartiet mycket nära med Moderaterna och man har t.o.m. lagt ett gemensamt budgetförslag för Nässjö kommun inför 2012! Denna budget har inte särskilt mycket gröna förslag att erbjuda - men innehåller desto mer av mörkblå moderat politik!

 

Man vill bl.a. minska kommunens personal med hela 70 tjänster. På så sätt ska man minska utgifterna för kommunanställda med 4 miljoner 2012, 14 miljoner 2013 och hela 28 miljoner kronor 2014. Men man undviker att meddela vad för slags personal man vill göra sig av med. Är det månne hemtjänstpersonal, förskolelärare eller omsorgspersonal som ska bortrationaliseras???

 

I budgetförslaget ingår drastiska nedskärningar och privatiseringar av äldreomsorgen. På så sätt ska man få mer pengar till fler lärartjänster. Man vill minska kommunens utgifter för omsorg med 4 miljoner 2012, 9 miljoner 2013 och 13 miljoner kronor 2014. Det blir alltså de äldre som får betala för att skolan ska bli bättre.

 

Vad privatiseringar har lett till har vi nu kunnat se när vårdskandalerna inom Carema Care avslöjas på löpande band. Äldre har dött av svält, blöjor vägs för att spara pengar; allt medan miljonvinsterna skickas till skatteparadis. Men Miljöpartiet vill att flera vårdenheter och hemtjänsten ska prövas på entreprenad eller intraprenad; alltså kunna lämnas ut till privata företag och riskkapitalbolag som Carema.

 

Som moderat politik är allt detta inte förvånande - det är den politik de har fört i många år och har gått till val på. Men det är bra om Nässjös väljare får upp ögonen för att detta också är den politik som Miljöpartiet i Nässjö arbetar för. Miljöpartiet de blåa vore ett mer passande namn för Nässjös miljöpartister!

 

Thomas Erixzon

SAFE-medlem, Nässjö.