Lägg papperen på bordet!

 

Kommunrevisionen i Nässjö har beställt en rapport om hur mycket bisysslor tjänstemän i kommunen har vid sidan om sitt ordinarie arbete. Uppdraget gavs till firman PricewaterhouseCoopersPwC.

 

Rapporten kom fram till att 236 anställda i kommunen har bisysslor utöver det vanliga kommunala jobbet. Av dessa har 26 stycken affärsförbindelser med den egna kommunen. Detta kan ev. påverka hur man sköter sin kommunala tjänst.

 

Märkligt nog har revisionen inte krävt att få veta vilka personer som har dessa privata extraknäck och samtidigt gör affärer med den egna kommunen. Uppgifterna finns bara hos det utredande företaget. På så sätt kommer man också undan offentlighetsprincipen – massmedia kan inte kräva att dessa uppgifter lämnas ut.

 

Man kan då undra vad utredningen egentligen har tjänat till. Kommunens revisorer vet ju bara att ett visst antal kommunala tjänstemän har bisysslor – men inte vilka personerna är eller vad bisysslorna består av.

 

Detta är ett ynkligt och fegt agerande av revisionen. Självfallet måste man få veta vilka personer det handlar om och vad det är för saker dessa sysslar med vid sidan av det kommunala arbetet. Dessa uppgifter är också av högsta intresse för allmänheten och även för lokalpressen.

 

Tjänstemännen förbereder och utreder som regel de kommunala frågorna innan man går till beslut. De har därför ett mycket stort inflytande på vilket beslut politikerna i nämnder, styrelser och fullmäktige sedan fattar.

 

Därför är det viktigt att man kan lita på de uppgifter som tjänstemännen arbetar fram – och att de inte har dubbla lojaliteter. Annars kanske det kan gå som i Solna kommun, där numera avgångne stadsdirektören Sune Reinhold utöver sin lön samtidigt fick arvoden till ett eget bolag av det Arenabolag som hade hand om Solnas nya stora arenabygge.

 

Sist men inte minst är det viktigt att man också undersöker vilka dubbla lojaliteter som finns hos ledande tjänstemän i kommunens företag. Exempelvis sitter ju det tidigare kommunalrådet Greger Phalén både som VD i Nässjö affärsverk och som styrelseordförande i det privata Nässjö Bygg AB.  Det kanske är fler som sitter på två stolar?

 

Thomas Erixzon, SAFE-medlem

 

Fotnot: Den version som publicerades i SmT den 16 juli hade en del felaktiga uppgifter ang. hur många av kommunens anställda som har bisysslor. En rättad version var inskickad till SmT, men ändå publicerades fel version. Den rätta texten är den som finns på här på hemsidan.